• Προσφορά | Διπλό στρώμα και κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο 890.00€
    • Προσφορά: Διπλό κρεβάτι με στρώμα & ανώστρωμα 730.00€
    • Στρώμα Yoga Rhythm 601.00€
    • Στρώμα Kolajen Ultra Therapy 766.00€
    • Στρώμα Kolajen Lux 693.00€

Αρχείο για Ξενώνας

Δωμάτια με …κρίση ταυτότητας

Σε πολλά σπίτια υπάρχει ένα δωμάτιο το οποίο συνήθως περνά μια διαρκή ...κρίση ταυτότητας. Κάποιες μέρες λειτουργεί ως γραφείο, κάποιες άλλες ως δωμάτιο για τους φιλοξενούμενους, κάποιες άλλες ως δωμάτιο αναμονής για τα προς σιδέρωμα ρούχα... Γενικά, οι ρόλοι που φορτώνονται στις ...πλάτες του είναι πολλαπλοί και πολλές φορές αρκετά διαφορετικοί. Αυτό σημαίνει ότι ο...